Međunarodna znanstveno-stručna konferencija 
HIŠAK-CSAC

Škole hrvatskoga jezika i kulture u prekomorskim zemljama uz obilježavanje 50 godina osnivanja Hrvatskih izvandomovinskih škola Amerike i Kanade
18.-20.9.2024. Zagreb

O konferenciji

Hrvatski iseljenici nakon Drugog svjetskoga rata iseljeni u prekomorske zemlje, Ameriku, Kanadu i Australiju, imali su potrebu održati tradiciju svoga rodnog kraja. U tome im je pomogla Katolička Crkva koja je u mjestima gdje su se naseljavali osnivala misije, župe i u njima škole hrvatskoga jezika i kulture. Okupljeni oko Crkve iseljenici su razvijali društveni život, njegovali su folklor, glazbu i običaje Hrvatske, a osnivali su i hrvatske zajednice i različite udruge. Školska organizacija HIŠAK – Hrvatske izvandomovinske škole Amerike i Kanade, osnovana je 1974. godine u New Yorku na inicijativu skupine hrvatskih svećenika i intelektualaca Amerike i Kanade, kao krovna ustanova hrvatskih škola u prekomorskim zemljama. Ona je preuzela ulogu povezivanja i koordiniranja hrvatskih škola u prekomorskim, a kasnije i u nekim europskim zemljama. Zadaća HIŠAK-a bila je među ostalima dati potporu učiteljima putem organizacije stručnih seminara i usavršavanja kao i organizirati izradu i tisak udžbenika, priručnika i drugih nastavnih materijala za učenje hrvatskoga jezika i kulture, te koordinirati i međusobno povezivati hrvatske škole kao i uspostaviti vezu s Domovinom podrijetla.

Ovaj skup ima za cilj obilježiti 50 godina osnivanja organizacije HIŠAK, i u duhu vizije njenih osnivača razmotriti inicijative i mogućnosti jačeg povezivanja hrvatskih škola u prekomorskim zemljama s Republikom Hrvatskom. U tom smjeru zadaća je skupa sa znanstvenoga i istraživačkoga gledišta analizirati i vrednovati dosadašnja iskustva u radu HIŠAK-a i na tim iskustvima usmjeriti se prema novom, zajedničkom, sustavnom promišljanju u osmišljavanju koncepta. Temeljni cilj bio bi uspostavljanje učinkovitijeg povezivanja domovinske i iseljene Hrvatske u prekomorskim zemljama kroz edukativne aktivnosti učenja, njegovanja i očuvanja hrvatskoga jezika i kulture. Poučavanje hrvatskoga jezika i kulture u prekomorskim zemljama trebalo bi uspostaviti na temelju jedinstvenog kurikula, ujednačenih metoda i nastavnih praksi, educiranim nastavnicima, prilagođenim udžbenicima i drugim nastavnim medijima koji bi pomogli ostvarenju toga cilja.
Prihvaćeni sažeci objavit će se u knjizi sažetaka prije održavanja konferencije.. Prezentirani radovi koji prođu recenzentski postupak bit će objavljeni u zborniku nakon održanog skupa.