Međunarodna znanstveno-stručna konferencija 
HIŠAK-CSAC

Škole hrvatskoga jezika i kulture u prekomorskim zemljama uz obilježavanje 50 godina osnivanja Hrvatskih izvandomovinskih škola Amerike i Kanade

O konferenciji

Hrvatski iseljenici nakon Drugog svjetskoga rata iseljeni u prekomorske zemlje, Ameriku, Kanadu i Australiji, imali su potrebu održati tradiciju svoga rodnog kraja. U tome im je pomogla Katolička Crkva koja je u mjestima gdje su se naseljavali osnivala misije, župe i u njima škole hrvatskoga jezika i kulture. Okupljeni oko Crkve iseljenici su imali bogat društveni život, njegovali su folklor, glazbu i običaje Hrvatske, a osnivali su i hrvatske zajednice i organizacije. Školska organizacija HIŠAK – Hrvatske izvandomovinske škole Amerike i Kanade, osnovana je 1974. godine u New Yorku na inicijativnu hrvatskih svećenika i intelektualaca Amerike i Kanade, kao krovna ustanova hrvatskih škola u prekomorskim zemljama. Ona je preuzela ulogu povezivanja i koordiniranja hrvatskih škola u prekomorskim, a kasnije i u nekim europskim zemljama. Djelatnost HIŠAK-a bila je među ostalima dati potporu učiteljima putem organizacije stručnih seminara i usavršavanja kao i pokrenuti izdavačku djelatnost usmjerenu na tisak udžbenika, priručnika i drugih nastavnih materijala za učenje hrvatskoga jezika i kulture te koordiniranje i povezivanje hrvatskih škola kao i sačuvati vezu s Domovinom podrijetla.

Ovaj skup ima za cilj obilježiti 50 godina osnivanja organizacije HIŠAK, i u duhu njihove vizije povezati hrvatske škole u prekomorskim zemljama s Republikom Hrvatskom. U tom smjeru zadaća je skupa sa znanstvenoga i istraživačkoga gledišta proširiti znanja, razumjeti i povezati dosadašnja iskustva i usmjeriti se prema novom, zajedničkom, sustavnom promišljanju u osmišljavanju koncepta koji bi nove spoznaje i iskustvo ujedinili u smjeru očuvanja i njegovanja hrvatskoga nacionalnog identiteta kroz poučavanje hrvatskoga jezika i kulture u prekomorskim zemljama sa zajedničkim kurikulumom, ujednačenim metodama i praksama, educiranim nastavnicima, prilagođenim udžbenicima i drugim nastavnim medijima koji bi pomogli ostvarenju toga cilja.
Prihvaćeni sažeci objavit će se u knjizi sažetaka prije održavanja skupa. Radovi koji ispunjavaju postupak recenzije bit će objavljeni u zborniku sa skupa.